215 551 8457

Φάκελος Παρασιτοκτονίας

Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας Φάκελος Παρασιτοκτονίας.

Ο Φάκελος Παρασιτοκτονίας είναι απαραίτητος για όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αφορά ένα σύνολο εγγράφων τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε ελεγκτικό φορέα.

Ο νόμος ορίζει πως οποιαδήποτε επιχείρηση υγειονομικής σημασίας καλείται πριν από την έναρξη της λειτουργίας της να συνάψει συνεργασία με μία αδειοδοτημένη εταιρεία απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα απεντόμωσης μυοκτονίας καταρτίζεται από το επιστημονικό προσωπικό εταιρείας απεντομώσεων και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό προληπτικών και κατασταλτικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να ορίζονται οι εργασίες που θα γίνονται και η συχνότητα εφαρμογής τους.

Η ανάγκη τήρησης αρχείου Μυοκτονίας-Απεντόμωσης, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 852/2004, πρέπει να είναι εξισορροπημένη και μπορεί να περιορίζεται στα ουσιώδη για την ασφάλεια των τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες, τα έγγραφα και τα αρχεία θα πρέπει να είναι αναλογικά με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων (κατευθυντήρια οδηγία SANCO/1955/2005 Rev3).

Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να διαθέτουν Φάκελο Παρασιτοκτονίας είναι:

Εμπορικές επιχειρήσεις:

Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων (supermarket), παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, αρτοποιία, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης τροφίμων, οπωροπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων τροφίμων, καφεκοπτεία, καταστήματα ψιλικών, καθώς και καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών:

Όλες οι επιχειρήσεις αναψυχής, τα ξενοδοχεία, οι οίκοι ευγηρίας κ.λ.π. καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως κομμωτήρια, καταστήματα νυχοπλαστικής κλπ.

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης:

Όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε πελάτες κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά. Επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά για κατ’ οίκον κατανάλωση. Οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών. Καθώς και γενικά κλινικών και λοιπών ιδρυμάτων και μεταφορικών μέσων (πλοία, τρένα αεροπλάνα κ.λ.π.)

Ένας φάκελος Απεντόμωσης – Μυοκτονίας είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1.Τον αριθμό Άδειας Απεντόμωσης & Μυοκτονίας του Υπεύθυνου Επιστήμονα ή της Επιχείρησης όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Πλάνο με την κάτοψη των χώρων της επιχείρησης στο οποίο σημαίνονται οι Δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες που έχουν τοποθετηθεί, με τον κωδικό αριθμό που αυτές φέρουν.

3.Λίστα που αναφέρει όλους τους σταθμούς και τις παγίδες με τον κωδικό αριθμό που αυτές φέρουν στην κάτοψη και στην οποία αναφέρεται το είδος κάθε παγίδας και το είδος δολώματος αν αυτή φέρει.

4.Μέτρηση δραστηριότητας ανά παγίδα.

5.Αναφορά ευρημάτων και ενεργειών από κάθε επιθεώρηση.

6.Πιστοποιητικό για κάθε εφαρμογή.

7.Για κάθε σκεύασμα που χρησιμοποιείται πρέπει να υπάρχουν 2 έγγραφα: Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS), Έγκριση.

Επιπλέον ο φάκελος IPM μπορεί να περιλαμβάνει :

1. Συμβόλαιο συνεργασίας

2. Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του Απεντομωτή.

3. Πιστοποιητικά Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας, Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Απεντομωτή.

Περιεχόμενα συμβολαίου IPM

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από έμπειρο τεχνικό ο οποίος πρέπει να κοιτάξει με φακό, με προσοχή, γονατίζοντας και ανοίγοντας καπάκια σε όλους τους χώρους ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα τρωκτικών και εντόμων στο εσωτερικό των χώρων ή αν υπάρχει δραστηριότητα να αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος και το είδος του παρασίτου που προκαλεί το πρόβλημα. Βοηθητικά εργαλεία ελέγχου δραστηριότητας τρωκτικών είναι οι παγίδες και οι δολωματικοί σταθμοί και για τα έντομα οι παγίδες φερομόνης και οι UV.

Η εφαρμογή μυοκτονίας και απεντόμωσης περιλαμβάνει χρήση κατάλληλων σκευασμάτων με διάφορες μεθόδους ώστε να κατασταλεί ένα πρόβλημα ή σε κάποιες περιπτώσεις να προληφθεί πριν αναπτυχθεί.

Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να είναι επαρκής. Όταν ξεκινάμε την παρακολούθηση σε έναν χώρο δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Μια αρχική προσέγγιση ανάλυσης ρίσκου θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τους αναμενόμενους εχθρούς αλλά όχι την ένταση της παρουσίας τους. Η συνεχής παρακολούθηση επί ένα έτος θα μας δώσει το πραγματικό προφίλ της δραστηριότητας παρασίτων στην εν λόγω εγκατάσταση σε όλες τις εποχές. Οι έλεγχοι μπορεί να συνοδεύονται ή όχι από εφαρμογές. Μετά από το πρώτο έτος με αρκετές επισκέψεις ελέγχου (και εφαρμογής αν χρειάζεται), τα τεκμηριωμένα στοιχεία της δραστηριότητας των παρασίτων θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους (Επιστήμονας ΙΡΜ και Υπεύθυνος Εγκατάστασης) να αποφασίσουν από κοινού τη συχνότητα επισκέψεων του επόμενου έτους. Στο επόμενο έτος οι έλεγχοι μπορεί να μειωθούν ή και να αυξηθούν.

Αν δεν υπάρχει καθόλου εμφάνιση τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους και δεν υπάρχει σημαντική δραστηριότητα εντόμων σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί η συχνότητα ελέγχων να μειωθεί. Η συχνότητα ελέγχων μπορεί να μην κατανέμεται ομοιόμορφα στο έτος όταν μια επιχείρηση λειτουργεί εποχιακά.

Αν παρατηρείται εσωτερική δραστηριότητα, τότε πρέπει να γίνονται διαδοχικές συνεχείς εφαρμογές ώστε το πρόβλημα να επιλύεται άμεσα και οριστικά. Επίσης για την εκτίμηση της συχνότητας εφαρμογών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια που ένα εντομοκτόνο ή τρωκτικοκτόνο σκεύασμα είναι αποδοτικό μετά την εφαρμογή του. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι σκευάσματα που ψεκάζονται χάνουν την μισή ισχύ τους δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή τους. Επίσης, τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα δεν παραμένουν ελκυστικά μετά την πολυήμερη παραμονή τους σε συνθήκες περιβάλλοντος (υγρασία, βροχές, υψηλές θερμοκρασίες).

πηγή: Οδηγός ορθής πρακτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από ζωικούς εχθρούς & έντομα στις επιχειρήσεις τροφίμων.

Ολοκληρωμένες εφαρμογές στον τομέα των απολυμάνσεων και απεντομώσεων.

Share this post!

Copyright © 2024 - bioactive.gr
Developed by nerduin.com
envelopephone-handsetmapcrossmenuchevron-right